Page's Header

Page's Main

News article

CÁC LOẠI HÌNH VIDEO MARKETING

video_marketing_campaign

Video Marketing có thể được xây dựng theo 7 cách: 1 câu chuyện - clip ngắn khoảng 60s - thương hiệu - tạo sự phấn khích - chương trình khuyến mãi - mô tả đặc tính - đào tạo

TVC quảng cáo ngắn 5s, 10s, 30s, 60s và theo yêu cầu, chạy trên các ứng dụng facebook, youtube

https://www.youtube.com/watch?v=vmEvFPMdO7Y&feature=youtu.be